• VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení LAVINA za rok 2014
 • Aktivity sdružení realizované v roce 2014                              
 • Valná hromada sdružení 1. 2. 2014

 • Pravidelná setkávání duchovních ( iniciátor a organizátor LAVINA )
  13.1. + 17.3. + 12.5. + 11.8. + 10.11.2014  
 • reálné výstupy této aktivity v roce 2014:
 • * Alianční týden modliteb  5. - 12.1 2014
  * společná modlitební sejití křesťanů města vždy první čtvrtek v měsíci po celý rok na radnici
 • * setkání se starostou města 10.2.2014
 • * Světový den modliteb 7.3.2014 ( LAVINA dramaturgie )
 • * přednáška v městské knihovně - Hodnověrnost textu Bible 16.4.2014
 • * Noc knihy přísloví 23.5.2014
 • * podíl na organizaci akce Půlmaratón moravským krasem 30.8.2014
 • * společné zahájení adventní doby 4.12.2014 na radnici města
  * křesťanský program při akcích Vánoční trhy Blansko a Betlémské světlo
 •  samostatně zrealizované akce sdružení LAVINA:
 • * adaptace prostor multifunkční klubovny leden- březen 2014
  * realizace projektu SÁRY azylový dům Uherské Hradiště Vésky, Nivy
 • * Uherské Hradiště – tři samostatné semináře pro ženy ( BJB, CASD ) březen – květen 2014
 • * realizace projektu Rachab - ženská věznice Opava
 • * veřejné čtení Bible na pěší zóně 17.4.2014
 • * Třinec seminář " Žena ve službě " 19.4.2014
 • * veřejná Bohoslužba v městském parku 20.4. 2014 ( podíl na organizaci a prezentaci )
 • * přednáška Aglow Šumperk " Jsi připravená na změny a výzvy v živote ? " 14.6.2014
 • * pastorační poradenství při festivalu UNITED 21. – 24. 8.2014
 • * přednáška Aglow Šumperk " Jak vzniká Bible pro neslyšící křesťany i nekřesťany " 11. 10.
 • * podíl na organizaci výstavy " Anna Franková odkaz pro současnost" - Boskovice 14. - 30. 9.
 • * přednášky T. Graumanna Blansko kino - pro školy i veřejnost 7.10. , Boskovice kino pro školy 8.10 a  Blansko gymnázium 19.11. 2014
  * přednáška v městské knihovně " Dokazuje matematika existenci Boha ? " 24.10.2014
  *přednáška „Tajemství duchovní reality „v centru Mojská Český Těšín 31.10.2014
  * šití sukní pro taneční kroužek Roma dance při Komunitním centru Mojská
 • * živé vysílání TWR „ žena ve službě „ 29.11.2014

 • průběžně realizované aktivity po celý rok 2014:
  * tlumočnická činnost pro neslyšící osoby
  * návazná činnost na projekty Sáry a Rachab
  * gedeónská činnost a vedení campu Blansko ( 15 osob )
  * spolupráce a tlumočení při komunitních bohoslužbách a ostatních aktivitách Komunitního
 •    centra Mojska Český Těšín
 • * organizace turné manž. Graumannových na Blanensku, Boskovicku, Kuřimsku a Tišnovsku
 • * misijní a evangelizační práce mezi běženci - itálie  
  * bezplatná sociální asistence pro cílové skupiny sdružení
  * spolupráce na projektu Bible bez hranic (překlad Bible do znakového jazyka)
  * šíření biblické a křesťanské literatury
 • * spolupráce s  TWR
  * evangelizační, misijní a pastorační činnost
 • * spolupráce a podpora České evangelikální aliance
 • * praktická pomoc při přípravě a provozování kempu WOL v Černé Hoře
  * údržba a aktualizace webových stránek www.lavinablansko.cz
 •  
  •  
  • nekomerční poskytnutí prostoru v multifunkční klubovně pro tyto aktivity:
  • * skupinka neslyšících osob - klubová činnost - po celý rok
  • * setkávání gedeonského campu Blansko
  • * poskytnutí ubytování pro misionáře dle potřeby¨
  • * využití sociálního zázemí ( sprcha ) dle potřeby    
 •                                                                                                                               
 •                                                                                                             


Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com