VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení LAVINA pro rok 2013

 Aktivity sdružení realizované v roce 2013

Valná hromada sdružení 26. 1. 2013
Pravidelná setkávání duchovních města ( iniciátor a organizátor LAVINA )
14.1. + 18.3. + 13.5. + 12.8. + 11.11.
.
reálné výstupy této aktivity v roce 2013 byly následující :
Alianční týden modliteb 6. - 13.1 2013
 společná modlitební sejití křesťanů města vždy první čtvrtek v měsíci po celý rok
 připojení se ke Světovému dni modliteb
 připomínka 400let Bible kralické pro veřejnost na pěší zóně
přednáška v městské knihovně 400 let Bible kralické
 společné zahájení adventní doby
 křesťanský program při akcích Vánoční trhy Blansko a Betlémské světlo
Noc žalmů

samostatně zrealizované akce sdružení LAVINA:
* realizace projektu SÁRY Brno Jundrov, věznice Opava, Trenčín, Nivy ( pro Zlínský sbor )
* poradenská činnost na akci Multicamp 2013 Valašská Polanka
* Třinec - seminář pro ženy: Prožívání nové identity v Kristu v běžném životě
* evangelizační recitál Slávka Klecandra v městském kině
* přednáška v Romském centru Ostrava
* přednáška Úkryt na křišťálové hoře Ždár nad Sázavou
* spolupráce při komunitní bohoslužbě Český Těšín
.
průběžně po celý rok:
* tlumočnická činnost pro neslyšící osoby
* spolupráce při akci Cesta do Emauz
* bezplatná sociální asistence pro cílovové skupiny sdružení
* realizace projektu etické dílny ve škole na Hroznové ul. v Brně
* spolupráce na projektu Bible bez hranic (překlad Bible do znakového jazyka)
* šíření biblické a křesťanské literatury do knihoven okresu
* domácí skupinka v Blansku
* spolupráce s  TWR
* evangelizační, misijní a pastorační činnost
* spolupráce a podpora České evangelikální aliance
* organizační pomoc  Mongolské dny pro děti i dospělé
* praktická pomoc při campech a aktivitách WOL
* údržba a aktualizace a vytvoření nových webových stránek www.lavinablansko.cz


Nekomerční poskytnutí prostoru v multifunkční klubovně pro tyto aktivity:
* skupinka neslyšících osob - klubová činnost

svědectví Slávka Lamače 

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com