• Všem sponzorům patří náš dík a modlitba požehnání slovy apoštola Pavla:
 • „Ten, který ‚dává semeno k setbě i chléb k jídlu‘, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží ‚plody vaší spravedlnosti‘. Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří; tak povzbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu.“ ( Bible 2. Korintským 9, 10-11 )
 • *
 • Veškeré náklady spojené s činností LAVINA, z.s. jsou hrazeny z dobrovolných příspěvků těchto sponzorů:
 • *
 • manželé Viktorinovi - Troubsko
 • manželé Wardovi    -  SRN
 • manželé Šerfelovi - Brno
 • manželé Horákovi - Dvorska
 • manželé Adamovi - Petrovice

  manželé Mertovi - Blansko www.mertaj.cz  logo mertaj

  Křesťanský sbor - Brno, Šámalova www.krestanskysborbrno.cz logoksb100


 • manželé Zemanovi - Prace
 • pan Aleš Drbal - Brno
 • manželé Lamačovi - Křetín
 • slečna Ludmila Studýnková - Brno
 • pan Ondřej Šimik  - Ropice
 • pan Vladimír Drbal - Veverská Bytíška
 • manželé Drbalovi - Brno 
 • firma FelixInvest Property s.r.o.
 • pan Michal Macháč www.elektrofyzika.cz elektrofyzika
Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com