VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení LAVINA pro rok 2012
 Aktivity sdružení realizované v roce 2012

Valná hromada sdružení 28. 1. 2012
Pravidelná setkávání duchovních města ( iniciátor a organizátor LAVINA )
16.1. + 12.3. + 14.5. + 13.8. + 19.11.
reálné výstupy této aktivity v roce 2012 byly následující :
 Alianční týden modliteb 8. - 15.1 2012
 společná modlitební sejití křesťanů města vždy první čtvrtek v měsíci
 společné zahájení adventní doby
 křesťanský program při akcích Vánoční trhy Blansko a Betlémské světlo
samostatně zrealizované akce sdružení LAVINA:
realizace projektu SÁRY …………………………………………………………………………
Radkov, věznice Opava, Brno CB, Nové město nad Váhom, Brno , prezentace v ECM Brno
veřejné čtení Bible na Náměstí republiky Blansko - Velikonoce 2012
seminář Láska s hranicemi - setkání žen "Od dívky až po babičku"
Český Těšín Křesťanské sbory
seminář Křesťanská dospělost – Blansko ŘKC – katolický dům
seminář na setkání mládeže - Frýdek Místek SCEAV
maňáskové evangelizační představení ( společně s OS DEN ) – Velikonoce 2012
seminář na akci Multicamp 2012 Valašská Polanka
průběžně po celý rok:
* tlumočnická činnost pro neslyšící osoby
* spolupráce při akci Cesta do Emauz
* bezplatná sociální asistence pro cílovou skupinu sdružení
* realizace projektu etické dílny
* konzultace a spolupráce s Teen Challenge
* aktivní podpora bratra Paola Falcone – člen OS- zahraniční misie ( jih Evropy )
* spolupráce s Ligou vozíčkářů podle jejich potřeby
* šíření biblické a křesťanské literatury
* evangelizační, misijní a pastorační činnost
* spolupráce a podpora České evangelikální aliance
* údržba a aktualizace webových stránek www.lavinablansko.cz - podle potřeby

Nekomerční poskytnutí prostoru v multifunkční klubovně pro tyto aktivity:
* skupinka Apoštolské církve
* skupinka neslyšících osob pro jejich klubov
 
 
 
Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com