Pán Ježíš se modlil za svoje učedníky:  

.

„…Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli vpravdě posvěceni. Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal…“                                                                                                           ( Jan 17,17 -21 )

 


respektujeme vzájemnou odlišnost a sjednocujeme se na modlitbách za naše město vždy v Týdnu společných modliteb na začátku roku a    v jeho průběhu dále vždy 1.čtvrtek v měsíci na městské radnici

 - na pravidelných. Pastýřských setkáních společně hledáme příležitosti, jak oslovit naše spoluobčany evangeliem

               

 


 

 
Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com