VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011      aktivity sdružení realizované v roce 2011

 • Valná hromada sdružení 29. 1. 2011
  - Pravidelná setkávání duchovních města (iniciátor a organizátor LAVINA )
  17.1. + 14.3. + 16.5. + 15.8. + 14.11

  Reálné výstupy této aktivity:
  - Alianční týden modliteb ve dnech 9. - 16.1 2011 (iniciátor a organizátor Lavina)
  - společná modlitební sejití křesťanů města
  vždy první čtvrtek v měsíci po celý rok
    (iniciátor a organizátor Lavina)
 • společné zahájení adventní doby 26. listopadu
 • křesťanský program při akci Betlémské světlo 23. prosince ( 16.30 -18.00 hodin )

  Zrealizované samostatné akce sdružení LAVINA:

  - realizace projektu SÁRY - Uherské Hradiště, Dvorska, Český Těšín , Stará Turá, Beckov. Nové Mesto nad Váhom a Opava (tematický studijní program pro skupinku žen, navazující na scénické čtení )
  - veřejné čtení Bible
  v prostorách městské knihovny (ve spolupráci s knihovnou) - - scénické čtení na konferenci pro ženy Nové město nad Váhom
  - tlumočnická, pastorační a misijní činnost na Táboře neslyšících
  v Černé Hoře
  - akce Rozdáváme Biblický text
  - 19.4.2011 rozdáno cca 120ks Nových zákonů
    kontaktně na ulici  města kolemjdoucím

  - akce Velikonoční dárek
  (cca 200ks Nových zákonů jako dárek pro návštěvníky Městské knihovny Blansko ve Velikonočním období tedy 19. – 29. 4. 2011
  - maňásková evangelizační představení
  ( společně s OS DEN )
  - akce Bible pro skauty -
  200ks Nových zákonů rozdáno kontaktním způsobem v rámci akce OBROK11 ve dnech 4. - 8. 5. 2011
  - spolupráce při akci Cesta do Emauz
  pro ženy ve dnech 2.- 5.6.2011 Vranov

  Pravidelně:
  - konzultace a spolupráce s Teen Challenge - podle potřeby po celý rok průběžně
  - spolupráce s organizací Word of life a praktická pomoc – podle potřeby celý rok
  - aktivní podpora bratra Paola – člen OS- zahraniční misie ( jih Evropy )
  - aktivní podpora projektu Pomoc sirotkům v Tanzanii (Soňa Revická – členka OS )
  - spolupráce s Ligou vozíčkářů podle jejich potřeby
  - klub Ovečka pro děti


  Průběžně:
  - údržba a aktualizace webových stránek www.lavinablansko.cz - podle potřeby
  - spolupráce s dětskou misií, poskytnutí prostoru absolventům EVD pro praxi
  - bezplatná osobní asistence na úřadech, tlumočení neslyšícím osobám podle  potřeby
    po celý rok
  - šíření křesťanské literatury, evangelizace a pastorace
  - spolupráce a podpora České evangelikální aliance
  - spolupráce při překladu Bible do znakového jazyka
  Nekomerční poskytnutí prostoru v multifunkční klubovně pro tyto aktivity:
  - skupinka Apoštolské církve
  - Dívčí klub WOL
  - skupinka neslyšících osob pro jejich klubovou činnost
Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com