VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

 

Aktivity sdružení realizované v roce 2010


- Valná hromada sdružení 13. 3. 2010

Pravidelná setkávání duchovních města (iniciátor a organizátor LAVINA )
18.1. + 15.3 + 10.5. + 6.9. + 8.11.

Reálné výstupy této aktivity:
- Alianční týden modliteb ve dnech 10. - 17.1 2010 (iniciátor a organizátor )
- Světový den modliteb 5.3.2010 ( aktivní účast)
- setkání zástupců blanenské Církve se starostkou města 2.června ( iniciátor
  a organizátor )
- společná modlitební sejití křesťanů města vždy první čtvrtek v měsíci po celý rok
  (iniciátor a organizátor)
- Adventní slavnost - společné zahájení adventní doby 27.11. 2010
  (aktivní účast a prezentace akce)
- BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2010 čtvrtek 23.12. - radnice Blansko(iniciátor, aktivní účast
  a prezentace akce)

Zrealizované samostatné akce sdružení LAVINA:
- reportáž pro ČRo1 14. února
- scénické čtení Klímkovice - Od slávy k Slávě - únor
- semináře sexualita, identita Eva Evě ve spolupráci s Českým Těšínem 19.-20.3.
- semináře Identita, křesťan a umění 27.-28.3. - Infuze - škola vedoucích mládeže
  Křsb.
- akce Bible do knihoven (83 ks NBK21 do všech poboček knihovny Blansko)
- akce Bible pro Domov Olga ( 5ks Dětských Biblí a 1ks NBK21 pro potřebu denního
  stacionáře- Biblioterapie - metoda psychoterapie využívající léčebné a podpůrné
  účinky četby
- seminář křesťan a umění na konferenci Kř.sborů v Třinci 3.dubna
- organizace a prezentace představení maňáskového divadla 5.dubna ve dřevěném
  kostele
  Blansko –návštěva cca 80 osob
- tři semináře na konferenci sester ve Třinci 9.–10.4. a to:
  Od smrti k životu / Ctila bych Ho kdyby .. / Od slávy k Slávě + scénické čtení
- Vyškov, Klub Maminek - scénické čtení - 21.4.
- živé vysílání Rádio7: Smysl naší identity v Bohu - 24.4. (9 .00-11.00 hod)
- setkání zástupců blanenské Církve se starostkou města 2.června
- Drama workshop na dorostovém campu Krušperk 25. - 26.7.
- aktivní spoluúčast při týdenní evangelizační akci "Stan" v Českém Těšíně
- Od slávy k Slávě - scénické čtení a beseda v Sokolnicích 30.9.
- říjen: Sáry v Sokolnicích (tematický studijní program pro skupinku žen, navazující
  na scénické   čtení) - vždy čtvrtek 18:00 - 19:30
- Výstavy "BIBLE VČERA DNES A ZÍTRA" a "BIBLE OČIMA REMBRANDTA" 18. – 21.
  října 2010
- organizace a prezentace představení maňáskového divadla 7. prosince ve
  dřevěném kostele
  návštěva cca 40 osob
- Od slávy k Slávě - scénické čtení a beseda v Uherském Hradišti 9.12.
- prosinec: Sáry v Uherském Hradišti (tematický studijní program pro skupinku žen,
  navazující na  scénické čtení) - vždy čtvrtek 18:00 - 19:30
- Večer modliteb a chval mladých křesťanů neděle 12.12.2010

Pravidelně:
- OVEČKA dětský klub vždy v pátek po celý rok
- konzultace a spolupráce s Teen Challenge - podle potřeby po celý rok průběžně
- spolupráce s organizací Word of life a praktická pomoc – podle potřeby celý rok
- asistence při zprostředkování hmotné podpory pro br. Pavla - zahraniční misie
  (jih Evropy)
- spolupráce s Ligou vozíčkářů podle jejich potřeby

Průběžně:
- údržba a aktualizace webových stránek www.lavinablansko.cz - podle potřeby
- spolupráce s dětskou misií, poskytnutí prostoru absolventům EVD pro praxi
- bezplatná osobní asistence na úřadech, tlumočení neslyšícím osobám podle
  potřeby po celý rok
- šíření křesťanské literatury, evangelizace a pastorace
- spolupráce a podpora České evangelikální aliance

Nekomerční poskytnutí prostoru v multifunkční klubovně pro tyto aktivity:
- skupinku AC dospělí - každé úterý, bohoslužby vždy 1. neděle v měsíci po celý rok
- Dívčí klub WOL každou středu
- skupinku neslyšících pro klubovou činnost - 1x za 14 dní po celý rok
- bohoslužby CASD vždy v sobotu po dobu adaptace jejich budovy:  červen - listopad

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com