•  
  • nekomerční poskytnutí prostoru v multifunkční klubovně pro tyto aktivity:
    Biblický klub WOL mládež - každou středu – leden – říjen 2009
    skupinku AC dospělí - každé úterý, bohoslužby vždy 1. neděle v měsíci po celý rok
    skupinku neslyšících pro klubovou činnost - 1x za 14 dní po celý rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Aktivity sdružení realizované v roce 2009

- Valná hromada sdružení 31.1.2009
- aktualizace stanov sdružení leden – únor 2009


pravidelná setkávání duchovních města (iniciátor a organizátor LAVINA)
19.1. + 16.3 + 27.4. + 22.6. + 7.9. + 9. 11.


reálné výstupy této aktivity :
- Alianční týden modliteb ve dnech 11. - 18.1 2009 (iniciátor a organizátor LAVINA)
- Světový den modliteb žen 6.3.2009 (aktivní účast LAVINA )
- veřejné čtení Bible 9. - 12.4.2009 (iniciátor a organizátor LAVINA)
- Bible do knihovny města - 15 výtisků NBK předáno v 05/09 (iniciátor a organizátor LAVINA)
- Svatodušní novéna ve dnech 22. - 31. 5. 2009 ( aktivní účast LAVINA )
- společné zahájení Adventu - 28.11.2009 ( aktivní účast LAVINA )
- společná modlitební sejití křesťanů města vždy první čtvrtek v měsíci po celý rok (iniciátor a organizátor LAVINA)
- Chvály u Betlémského světla 23. 12. 2009 (iniciátor a organizátor LAVINA)


další zrealizované akce :
- praktická služba v letních kempech Word of Life červenec - srpen 2009
- prezentace, organizace, praktická pomoc Fotbalový maratón 30.5.2009
- akce oblečení a obutí pro sociálně slabé v Českém Těšíně (ve spolupráci
s obchodem Beruška a křesťanským klubem Přístav) - květen 2009
- spolupráce s klubem Přístav - nákup tee-pee stanu pro členy LAVINA
- absolvování Kvalifikační kurzu pro pracovníky v soc. službách ve dnech 23.4. -6.6.2009 (certifikát udělen 6. 6. 2009)
- vybavení klubovny - LCD TV, zřízení přístupu na internet, TV, telefonní linka
- prezentace činnosti v Křesťanském sboru Brno duben 2009
- prezentace činnosti na Burze volnočasových aktivit září 2009
- seminář pro křesťanské pracovníky s dětmi z komunit ohrožených sociálním vyloučením 
18. dubna 2009 v Dětském centru Teen Challenge
-
kontaktní akce GRILOVÁNÍ S OVEČKOU 16. 10. 2009
- organizace a prezentace představení maňáskového divadla DEN 12. 12. 2009

pravidelně :
- OVEČKA dětský klub vždy v pátek po celý rok
- Dívčí klub vždy v úterý leden – červen 2009
- výuka znakového jazyka ve spolupráci s organizací Trojrozměr 01-05/09
- konzultace a spolupráce s Teen Challenge podle potřeby po celý rok průběžně
- bezplatná osobní sociální asistence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením podle potřeby
- asistence při zprostředkování hmotné podpory pro Pavla Holmana - zahraniční misie -průběžně
- údržba a aktualizace webových stránek www.lavinablansko.cz - podle potřeby
- spolupráce s dětskou misií, poskytnutí prostoru absolventům EVD pro praxi – dětský klub Ovečka
- bezplatná osobní asistence Neslyšícím na úřadech, tlumočení podle potřeby po celý rok
- spolupráce a podpora České evangelikální aliance
Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com