2.1.2008 přijetí do ČEA

Setkávání duchovních ( od roku 2006 ) každé 2 měsíce
reálné výstupy této aktivity jsou :
- ATM (pravidelně od roku 2006 )
- Svatodušní novéna 1. - 11.5.2008
- Společná adventní vigilie - zahájení adventní doby
- Chvály u Betlémského světla 23.12.2008 radnice - evangelizační Slovo
- společné modlitební čtvrtky - vždy 1.čtvrtek v měsíci

další zrealizované akce :
- loutkové evangelizační divadlo 24.3.2008 ( organizačně + úhrada nákladů )
- představení činnosti dětského klubu Ovečka široké veřejnosti - "akce Kolaudace"
- podíl na Fotbalovém maratónu 9.6.2008 ( organizačně , pomoc )
- podíl na evangelizačních koncertech Scott Brookins 11/08 ( organizačně )
- podíl na letních campech WOL 6.7. - 9.8.
- podíl na táboře Neslyšících
- podíl na Evangelizačním týdnu v Českém Těšíně (KřS)

další aktivity :
- akce Bible do školy - rozdáno 66 Nových zákonů v rámci výuky na gymnáziu s předáním evangelia (spolupráce s AC - úhrada nákladů )
- seminář KřS Duchovní práce s menšinami a lidmi na okraji Třinec
- seminář KřS Boží plán pro manželku Revika
- seminář KřS Misie a kulturní bariery Český Těšín
- přednáška KřS v rámci Exit Český Těšín
- diskuse Romové v ČR TWR - Vaďura

pravidelně :
- OVEČKA
- Dívčí klub
- první neděle v měsíci Bohoslužby (AC)
- Výuka znakového jazyka ve spolupráci s organizací Trojrozměr
- Klub Neslyšících
- Teen Challenge změna od 1.5.2008 jen po dohodě, přeposlány 3 osoby do studijního programu středisek TC

prezentace :
- návštěvy sborů ( Veverská Bitýška, Prostějov, Kunštát…)
- na Shromáždění sboru v Brně - červen
- na Burse volnočasových aktivit - září
- na webových stránkách www.lavinablansko.cz
- na webových stránkách města Blanska - kulturní akce

ostatní : - adaptace klubovny 07-08
- prostor pro Biblický klub WOL mládež - vždy ve středu
- prostor pro skupinku AC dospělí - vždy úterý
- prostor pro neslyšící - vždy čtvrtek (evangelizační)
- asistence pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
- asistence pro Neslyšící květen až prosinec
- asistence při zprostředkování hmotné podpory pro Pavla Holmana (trvalá)
- duchovní práce ve věznici - změna od března 2008
- celoroční pastorační péče o nevidomou ženu v těžké sociální krizi

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com