Realizované aktivity spolku v roce 2024

leden

bezplatná sociální asistence pro cílovou skupinu osob - realizace projektu Potravinová pomoc potřebným - gedeónská činnost - misijní a pastorační činnost - spoluorganizace a aktivní podíl na Týdnu společných modliteb - příprava vyučování duchovního poradenství téma "manipulace" - modlitby on-line 

 

 únor            realizace projektu Potravinová pomoc potřebným (trvanlivé potraviny, nově také pečivo,zelenina) - chvály, modlitby na radnici a modlitby on-line - služba slovem v církvi - bezplatná sociální asistence pro cílovou skupinu osob - misijní a pastorační činnost včetně její podpory - gedeónská činnost - výroční schůze spolku - zapojení v přípravném týmu pro akci Radostné Blansko - dobrovolnické zapojení v týmu Komunitní centrum Mojska - spolupráce na teambuildingu týmu Word of life 

březen         bezplatná sociální asistence - chvály a modlitby na radnici - modlitby on-line - Veřejné čtení Bible na náměstí - realizace projektu Potravinová pomoc potřebným - spoluogranizace Velikonoční bohoslužby pod nebem - spolupráce s Word of life (setkání s běženci z UA) - misijní a pastorační činnost včetně její podpory- gedeónská činnost - spolupráce s Komunitním centrem Mojska - aktivní účast na březnovém Pastýřském sejití - příprava jarní potravinové sbírky 

duben        chvály a modlitby na radnici - modlitby on-line - realizace projektu Potravinová pomoc potřebným - misijní a pastorační činnost včetně její podpory - gedeónská činnost - spolupráce s Komunitním centrem Mojska - potravinová sbírka - spoluorganizace akce Radostné Blansko 

květen        chvály a modlitby na radnici - modlitby on-line - realizace projektu Potravinová pomoc potřebným - misijní a pastorační činnost včetně její podpory - gedeónská činnost - spolupráce s Komunitním centrem Mojska - sociální asistence cílové skupině spolku - spoluorganizace akce Radostné Blansko 

červen        chvály a modlitby na radnici - modlitby on-line - realizace projektu Potravinová pomoc potřebným - misijní a pastorační činnost včetně její podpory - gedeónská činnost - spolupráce s Komunitním centrem Mojska - sociální asistence cílové skupině spolku a ženám z UA - spoluorganizace akce Radostné Blansko - spolupráce s Word of life Černá Hora 

červenec        modlitby on-line - realizace projektu Potravinová pomoc potřebným - misijní a pastorační činnost včetně její podpory - gedeónská činnost - spolupráce s Komunitním centrem Mojska - sociální asistence cílové skupině spolku a ženám z UA - pomoc při realizaci letních táborů 

Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com