KDO JSME

Jsme nezisková organizace, sdružení lidí, kteří přijímají Bibli jako Bohem inspirované slovo a své životy podřizujeme této autoritě. Klademe důraz na lásku a úctu ke všem lidem. Chceme být prospěšní těm, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením.  Přinášíme jim zprávu o naději v osobě vzkříšeného Ježíše Krista, který žije a s láskou se zajímá o každého člověka.

  • LA láskaVI víraNA naděje
  • Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá.Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné; až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne.
  • A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.         (Bible – 1. Korintským 13. kapitola)
  • -
  • Naše stanovy jsou registrovány pod číslem 270 06 719.
Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com