Modlitby na březen 2018


1. Pronásledovaná církev - Libye

 • Muslimové 96 %, křesťané 4 %.
 • Celková populace 6,4 miliónů obyvatel
 • Evangeliem nezasaženo 70 %.
 • Posledních 42 let je Libye pod nadvládou diktátora, který podporuje terorismus a rozvoj zbraní.
 • Třetina obyvatelstva žije ve velké chudobě.
 • Vetšina křesťanů v zemi jsou uprchlíci z jiných zemí                                      

    Video-modlitba: zde
      (české titulky po zapnutí funkce „titulky“)

Modleme se:

 • za sjednocenou vládu, která obnoví národ se spravedlností a pokojem
 • za drobnou Libyjskou církev, aby se sjednotila a byla pevně zakotvená, navzdory silnému pronásledování
 • aby se Ježíš dal poznat umírněným i extrémistickým muslimům
 • děkujte za arabské satelitní a webové vysílání, které vysílá evangelium - modlete se, aby mnozí přijali Boží lásku.
 • aby Bůh buduoval víru jak jednotlivců věřících, tak i jeho rostoucí církve a i těch, kteří jsou rozptýleni v Evropě kvůli pronásledování.
 • aby Bůh zamlžoval a narušoval plány islámského státu a všem ukázal Jeho milosrdenství a svrchovanost.

                   
 2. Nezasažený národ - Lybijští arabové

 • žijí v 10 státech jako Belgie, Kanada, USA, Egypt, Libye a další
 • polulace 2,7 milionů
 • jen 0,69 % křesťanů
 • hlavní náboženství Islám
 • není přeložená Bible do jejich jazyka

 

 

 

                                          

 •                      

 


Copyright (c) Site Name 2012. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com